Haalbaarheidsonderzoek

Geschreven door Manager | Vrijdag, 25 Oktober 2013 18:06

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met herinrichting van de openbare ruimte of de sloop van gebouwen. Het komt vaak voor dat hier kunstwerken aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van sculpturen, mozaïeken of tegeltableaus. Voordat deze werken weggehaald, herplaatst, gerestaureerd of soms zelfs vernietigd worden, is het verstandig om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Hierbij kan namelijk gekeken worden naar de verschillende technische aspecten en kosten die bij een dergelijke operatie komen kijken. Hierbij kunt u denken aan het transporteren: in een geheel of in delen, de demontage, de bijkomende restauratiewerkzaamheden en advisering bij een mogelijke plaatsing. Tevens moet er gedacht worden aan de erven van de kunstenaar en de waarde van een werk. Hiervoor kan kunsthistorisch onderzoek worden uitgevoerd, als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

 

Naast gemeenten zijn er ook veel scholen, verzorgingstehuizen, bedrijfspanden of ziekenhuizen die te maken hebben met de sloop of verplaatsing van monumentale kunstwerken. Heeft u hier een vraag over? Neem dan contact met ons op.