Conservering

Geschreven door Manager | Dinsdag, 19 Maart 2013 19:33

Het conserveren van kunstwerken kan men opsplitsen in passief en actief conserveren. Beide een erg belangrijke handeling voor het behoud van het kunstwerk.
Ook na de restauratie van een kunstwerk is conservering een belangrijk onderdeel om de gerestaureerde staat zo lang mogelijk te behouden. Het opstellen van een jaarlijks onderhoudscontract (nadat het object is gerestaureerd) kan hierin een oplossing bieden.

Passieve conservering doelt op elke handeling die erop gericht is de bewaaromstandigheden voor het kunstwerk te optimaliseren. Preventief werken staat centraal. Door vroegtijdig in te grijpen kan ernstige schade voorkomen worden.  

Art Conservation is actief op het gebied van preventieve conservering, zoals klimaatbeheersing, collectie-inventarisatie, fysiek collectiebeheer, collectietransport in- en extern, IPM  (integrated pest  management) en calamiteiten in samenwerking met ons dochter bedrijf Art Salvage.
Art Salvage houd zich bezig met het schrijven en toetsen van risico analyses, calamiteiten plannen, collectieplannen.