Historische interieurs

Geschreven door Administrator | Donderdag, 19 December 2013 10:30

Interieurinspectie

Art Conservation verzorgt interieurinspecties en historisch onderzoek van interieurs. Monitoring en onderhoud zijn belangrijke parameters voor het behoud van historische interieurs. Goede monitoring en goed onderhoud voorkomt onnodige restauraties en uiteindelijke hoge kosten.    Monitoring en onderhoud zijn essentieel om het natuurlijke proces van aftakeling van een interieur zoveel mogelijk tegen te gaan. Alle resultaten uit de diverse onderzoeksonderdelen worden verwerkt in een meerjarig onderhoudsplan.

 

Kleuronderzoek

Voor een restauratie is het belangrijk om een historisch onderzoek uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van dergelijk onderzoek is het kleuronderzoek

Om te weten te komen welke kleuren een historisch interieur in de loop der jaren heeft gehad, kan men een kleuronderzoek laten uitvoeren. Het kleuronderzoek bestaat uit het bijeenzoeken van (archief)gegevens over hoe het interieur, het gebouw en eventuele gebouwen in de naaste omgeving er hebben uitgezien, waarna het schilderwerk zelf onderzocht wordt. Het verfpakket op geschilderde interieuronderdelen wordt blootgelegd door middel van kleurentrapjes. De resultaten worden in een rapport vastgelegd met daarin een kleuradvies.

In bepaalde gevallen is het mogelijk subsidie aan te vragen voor schilderwerk van een monument. Het schilderwerk dient dan wel overeen te komen met de oorspronkelijke kleuren van het gebouw, en daarvoor is een kleuronderzoek nodig. Kleuronderzoek kan ook onderdeel zijn van een restauratie, nodig voor een vergunningsaanvraag.

 

Klimaat- en UV metingen

Voor het behoud van historische interieurs is het van belang om op de hoogte te zijn van de klimatologische omstandigheden zoals RV en UV.  Een belangrijk aspect hiervan is het uitvoeren van metingen. Hiermee kan onder andere achterhaald worden wat de klimatologische omstandigheden zijn, waarin ons erfgoed bewaard wordt. Als deze gegevens gekend zijn, kan er vervolgens ook gehandeld worden indien dit moet veranderen. Elk materiaal heeft zo zijn eigen klimatologische eisen, maar het belangrijkste is dat deze gegevens constant blijven. Een te droge omgeving kan lijden tot krimp van materialen, terwijl een vochtige omgeving weer uitzetting van de materialen tot gevolg heeft.  Andere onderdelen die van het belang zijn binnen deze context zijn het voeren van kiemgetalmetingen.

 

Voor meer info, ga naar www.artsalvage.nl

 

Good housekeeping

Een belangrijk onderdeel van ‘good houskeeping’ is het regelmatig reinigen van ruimte en de interieurs dit voorkomt biologische besmetting  en aantasting door insecten.

 

Kiemgetal metingen

Om de kwaliteit van de aanwezige lucht in klimaatsystemen en werkruimten te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om een microbiologisch lucht/contactonderzoek - eventueel in combinatie met een chemisch luchtonderzoek - uit te laten voeren. Een microbiologisch luchtonderzoek geeft u inzage in de hoeveelheid en soorten aanwezige bacteriën, schimmels en gisten die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Microbiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door middel van luchtmonsters, genomen met gevalideerde airsamplers, eventueel aangevuld met contactmonsters (Rodac-platen: Replicate Organism Direct Agar Contact) van oppervlakken in de luchtbehandelingkast en/of bijbehorende luchtkanalen en werkruimten.

 

IPM

Geïntegreerde bestrijding is een strategie waarbij men ernaar streeft het gebruik van schadelijk bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum te beperken door het treffen van de juiste preventieve maatregelen en door verantwoorde omgang met collecties. Wanneer er ondanks alle preventie toch ergens insecten worden aangetroffen die moeten worden bestreden, dan wordt gestreefd naar inzet van een voor mens, milieu en materiaal veilige, niet toxische bestrijdingsmethode. Alleen in laatste instantie wordt een radicale, toxische behandeling overwogen.

Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. De nadruk ligt op preventieve maatregelen en controle daarvan. Pas daarna komen de actieve bestrijdingsmaatregelen.

 

Geïntegreerde bestrijding lijkt veel tijd en geld te kosten, maar in de praktijk betekend het een reductie van de arbeid en kosten die anders nodig zijn om de aantasting te bestrijden en de beschadigde voorwerpen, documenten en boeken te restaureren. Nog afgezien van het verlies aan waarde van de collectie door de aangerichte schade. (Link maken naar “Het loopt in de papieren”)

 

Kunstinventarisatie

Een onderdeel binnen het historisch interieur naast de nagelvaste onderdelen zijn de roerende goederen zoals meubels, servies, textiel, schilderijen etc. Art Conservation kan voor u de inventarisatie verzorgen plus voor elke item een conserverings- en/of restauratieplan opstellen.