Schilderijen

Geschreven door Manager | Dinsdag, 10 Maart 2015 14:33

Art Conservation heeft een ruime ervaring op het gebied van conservering en restauratie van schilderijen zowel op doek als op paneel, zowel klassieke als moderne kunstwerken. De behandeling van een schilderij is gericht op het behoud ervan met respect voor de originele materie.  

Art Conservation bied ook advies omtrent de berging, het hanteren en het presenteren van het schilderij.

Onderzoek:

Vooraf ondergaat elk werk een optisch onderzoek waarvan de resultaten gebruikt worden als basis voor een onderbouwd voorstel tot conservering of restauratie.  Dit wordt gedaan met de microscoop of met de Artist Camera.

Microscopisch onderzoek:
In het atelier van Art Conservation worden verflagen bekeken met een stereomicroscoop waarbij heel duidelijk verschillende lagen, al dan niet origineel, te zien zijn. In het geval van ‘Visser te paard’ door Jozef Israëls werd verder onderzoek gedaan door... lees verder

Microscopisch onderzoek

 

Ultravioletfluorescentie:

Een belangrijk onderdeel van een optisch onderzoek is UV lamp. Door middel van ultraviolet licht worden oude restauratie behandelingen zoals retouches en overschilderingen zichtbaar.

UV

 

Infaroodreflectografie:

Niets is wat het lijkt.  Ook schilderijen tonen niet steeds wat we werkelijk zien.  Zo kunnen door middel van de Multi-spectrale digitale “Artist” Camera overschilderingen, eerdere restauraties, beschadigingen en onderliggende tekeningen duidelijk gemaakt worden. lees verder

IR


Conservering:
Conservering houd in het zo lang mogelijk op een verantwoorde manier bewaren van een collectie en/of objecten. Art Conservation beschikt over de ruimte, materiaal en professionele restauratoren om uw schilderijen zo goed mogelijk te conserveren.

Restauratie:

Bij een restauratie van een schilderij kan men denken aan bijvoorbeeld het verwijderen van vergeeld vernis, het repareren van krassen of scheuren in het doek, het schoonmaken van het schilderij, het verwijderen van oude overschilderingen en retouches of het stabiliseren en versterken van de ondergrond. Ook de lijst van het schilderij kan in het restauratieplan worden opgenomen, vanuit esthetisch oogpunt of als constructie van de lijst zodanig verslechterd is dat het schadelijk dreigt te worden voor het schilderij. De voortgang van de restauratie wordt vastgelegd, na de behandeling krijgt u dit in de vorm van een restauratie rapport.

RestauratieReversibiliteit

Art Conservation handelt volgens het principe van de reversibiliteit. Dit houdt terughoudendheid in bij alle ingrepen, zoals het verwijderen van vernis en retouches, het vullen van retouches en het herstellen van schade. Verder worden technieken, handelingen en materialen die niet reversibel zijn, vermeden. Pas na een preliminair onderzoek en na overleg met de opdrachtgever wordt met de restauratie begonnen.